σε , ,

11 πληροφορίες για την Τράπεζα της Ελλάδος που δε γνωρίζαμε

Που μόλις έκλεισε 90 χρόνια λειτουργίας

Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, η οποία από τον Ιανουάριο 2001 αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του Ευρωσυστήματος. Πλέον, η Τράπεζα συμβάλλει με τη δράση της στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, το οποίο χαράσσει και εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική στη ζώνη του ευρώ.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε 11 ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από την τράπεζα της Ελλάδος που είτε αγνοούσατε είτε ποτέ κανείς δεν σας είπε.

1. Η τράπεζα της Ελλάδος Ιδρύθηκε το 1927 επί Προεδρίας της Δημοκρατίας του Παύλου Κουντουριώτη και Πρωθυπουργίας του Αλεξάνδρου Ζαΐμη.

2. Βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, συμμετέχει στο σύστημα κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

3. Δεν μπορεί να λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα και το ποσοστό του ελληνικού κράτους στη μετοχική της σύνθεση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% όπως ορίζεται στο καταστατικό της.

4. Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 4 του από 15/9/1927 Πρωτοκόλλου της Γενεύης το οποίο υπεγράφη μεταξύ των Κυβερνήσεων Γαλλίας, Μ. Βρετανίας και Ιταλίας αφ’ ενός και της Κυβέρνησης της Ελλάδας αφ’ ετέρου για την έγκριση ενός δανείου 9.000.000 λιρών στερλινών και οι λειτουργίες της άρχισαν τον Μάιο του 1928.

5. Από το 1928 έως το 2002, είχε το αποκλειστικό εκδοτικό προνόμιο χαρτονομισμάτων στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της χώρας. Από την εισαγωγή του ευρώ και μέχρι σήμερα, τον ρόλο αυτό τον έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα.

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

6. Αρχικά η Τράπεζα της Ελλάδος φιλοξενήθηκε στο κτήριο της Κτηματικής Τράπεζας στην οδό Πανεπιστημίου.

7. Όπως ορίζει το άρθρο 29 του καταστατικού: «Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές διορίζονται για μία εξαετία, με Προεδρικό Διάταγμα, μετά πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας».

8. Το κύρος και η ισχύς των διοικητικών θέσεων είναι τόσο μεγάλο όπου πολλοί πρώην Διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν μετέπειτα τοποθετηθεί ως Υπουργοί σε διάφορες Κυβερνήσεις.

9. Τέσσερις διοικητές της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουν διατελέσει Πρωθυπουργοί της χώρας σε έκτακτες περιπτώσεις. Αυτοί ήταν οι Αλέξανδρος Διομήδης, Εμμανουήλ Τσουδερός, Ξενοφών Ζολώτας και Λουκάς Παπαδήμος.

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

10. Βάσει του καταστατικού κανείς αντιπρόσωπος του Δημοσίου δεν έχει δικαίωμα να ελέγξει τα βιβλία της τράπεζας σε κανένα από τα καταστήματα της πλην του επιτρόπου του κράτους ο οποίος μπορεί να ζητήσει στοιχεία αλλά υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεμύθεια.

11. Εκτός από το κεντρικό κτήριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 21 οι δραστηριότητες της Τράπεζας αναπτύσσονται σε νεότερα κτήρια στην Αθήνα, όπως επί της οδού Αμερικής 3 και στο Χαλάνδρι όπου στεγάζεται το Νομισματοκοπείο (ΙΕΤΑ), ενώ οι δραστηριότητες εκτός Αθηνών αναπτύσσονται σε κτήρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, όπως είναι τα 17 Υποκαταστήματα σε αντίστοιχες πρωτεύουσες νομών.

ΠΩΣ ΣΟΥ ΦΑΝΗΚΕ?

8 points
Upvote Downvote

Total votes: 12

Upvotes: 10

Upvotes percentage: 83.333333%

Downvotes: 2

Downvotes percentage: 16.666667%

Αφήστε μια απάντηση