σε ,

ΚΟΥΙΖ Φυσικής: Πόσο καλά γνωρίζεις τη θεωρία για την ευθύγραμμη κίνηση; (Από τεστ μαθητών της Α’ Γυμνασίου)

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση λέγεται η κίνηση που κάνει ένα σώμα κινούμενο πάνω σε μια ευθεία με σταθερή ταχύτητα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα απαντήσετε μόνοι σας!

Τέσταρε τις γνώσεις σου και πες μας στα σχόλια το αποτέλεσμα 😀

 • Η μετατόπιση δεν εξαρτάται από τη διαδρομή που κάνει ένα κινητό, αλλά μόνο από την αρχική και τελική του θέση.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Αντικείμενο κινείται από τη θέση A στη θέση B. Η μετατόπισή του είναι Δx=xB-xA=4-4=0.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το αυτοκίνητο (1) ξεκινάει από τη θέση Α με σταθερή ταχύτητα 40m/s με προορισμό τη θέση Β. Ταυτόχρονα, από το μέσο της απόστασης ΑΒ ξεκινάει το αυτοκίνητο (2) με σταθερή ταχύτητα 19m/s, κατευθυνόμενο επίσης προς τη θέση Β. Πρώτο θα φτάσει στο Β το αυτοκίνητο (1).

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και εκτελεί τις εξής διαδοχικές μετατοπίσεις: Δx1=50m, Δx2=70m και Δx3=-30m. Το συνολικό διάστημα που διάνυσε είναι 150m.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα κινητό διανύει δύο διαδοχικά ευθύγραμμα διαστήματα σε ίσους χρόνους, αλλά με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες. Τότε η μέση ταχύτητα για όλη τη διαδρομή θα είναι ίση με το μέσο όρο των δύο ταχυτήτων.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Η επιτάχυνση δείχνει πόσο γρήγορα τρέχει ένα σώμα.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αν σε 5s διανύει 30m, τότε σε 10s θα διανύσει 60m.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα σωματίδιο επιταχύνεται. Όταν η επιτάχυνσή του γίνει μηδέν, αποκτά σταθερή ταχύτητα.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Όταν η επιτάχυνση αυξάνεται το κινητό αυξάνει την ταχύτητά του. Και όταν η επιτάχυνση μειώνεται το κινητό μειώνει την ταχύτητά του.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Είναι δυνατόν σε ένα σώμα η επιτάχυνση να μειώνεται και η ταχύτητά του να αυξάνεται.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα σώμα μπορεί να έχει ταυτόχρονα ταχύτητα μηδέν και επιτάχυνση διάφορη του μηδενός.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Όταν υπάρχει σταθερή επιτάχυνση σε ένα σώμα, η ταχύτητα του σώματος δεν μπορεί να αλλάξει φορά.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Από το διάγραμμα της εικόνας προκύπτει ότι το κινητό τη χρονική στιγμή 8s περνάει από την αρχική του θέση.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα σώμα επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση ξεκινώντας από την ηρεμία. Αφού διανύσει απόσταση s αποκτά ταχύτητα υ. Για να αποκτήσει διπλάσια ταχύτητα με την ίδια επιτάχυνση, θα πρέπει να διανύσει διπλάσια απόσταση.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Αυτοκίνητο φρενάρει και σταματάει σε χρόνο t. Δέξου ότι κατά το φρενάρισμα έχουμε σταθερή επιβράδυνση α. Για να μειωθεί στο μισό ο χρόνος του φρεναρίσματος, τότε η επιβράυνση θα πρέπει να γίνει 2α.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Από το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου προκύπτει ότι στα 20s το κινητό αποκτά και πάλι την αρχική ταχύτητά του.

  • Σωστό
  • Λάθος

3 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση
 1. στο 12, νομίζω υπάρχει λάθος. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση για παράδειγμα, το σώμα στις ακραίες θέσεις έχει ταχύτητα μηδέν, αλλά μέγιστη επιτάχυνση.

  επίσης στο 16, ο τύπος είναι a=u/t. αν θέλουμε t/2 τότε αναγκαστικά η επιτάχυνση πρέπει να γίνει 2a. άρα γιατί λάθος;;

Αφήστε μια απάντηση