σε ,

ΚΟΥΙΖ: Τι βαθμό θα έπαιρνες σ’ αυτό το τεστ για μαθητές Γυμνασίου;

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση λέγεται η κίνηση που κάνει ένα σώμα κινούμενο πάνω σε μια ευθεία με σταθερή ταχύτητα. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα απαντήσετε μόνοι σας!

Τέσταρε τις γνώσεις σου 😀

 • Η επιτάχυνση δείχνει πόσο γρήγορα τρέχει ένα σώμα.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Η μετατόπιση δεν εξαρτάται από τη διαδρομή που κάνει ένα κινητό, αλλά μόνο από την αρχική και τελική του θέση.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Αντικείμενο κινείται από τη θέση A στη θέση B. Η μετατόπισή του είναι Δx=xB-xA=4-4=0.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το αυτοκίνητο (1) ξεκινάει από τη θέση Α με σταθερή ταχύτητα 40m/s με προορισμό τη θέση Β. Ταυτόχρονα, από το μέσο της απόστασης ΑΒ ξεκινάει το αυτοκίνητο (2) με σταθερή ταχύτητα 19m/s, κατευθυνόμενο επίσης προς τη θέση Β. Πρώτο θα φτάσει στο Β το αυτοκίνητο (1).

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και εκτελεί τις εξής διαδοχικές μετατοπίσεις: Δx1=50m, Δx2=70m και Δx3=-30m. Το συνολικό διάστημα που διάνυσε είναι 150m.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα κινητό διανύει δύο διαδοχικά ευθύγραμμα διαστήματα σε ίσους χρόνους, αλλά με διαφορετικές σταθερές ταχύτητες. Τότε η μέση ταχύτητα για όλη τη διαδρομή θα είναι ίση με το μέσο όρο των δύο ταχυτήτων.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα κινητό ξεκινάει από την ηρεμία και κινείται με ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Αν σε 5s διανύει 30m, τότε σε 10s θα διανύσει 60m.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα σωματίδιο επιταχύνεται. Όταν η επιτάχυνσή του γίνει μηδέν, αποκτά σταθερή ταχύτητα.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Όταν η επιτάχυνση αυξάνεται το κινητό αυξάνει την ταχύτητά του. Και όταν η επιτάχυνση μειώνεται το κινητό μειώνει την ταχύτητά του.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Είναι δυνατόν σε ένα σώμα η επιτάχυνση να μειώνεται και η ταχύτητά του να αυξάνεται.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα σώμα μπορεί να έχει ταυτόχρονα ταχύτητα μηδέν και επιτάχυνση διάφορη του μηδενός.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Όταν υπάρχει σταθερή επιτάχυνση σε ένα σώμα, η ταχύτητα του σώματος δεν μπορεί να αλλάξει φορά.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Από το διάγραμμα της εικόνας προκύπτει ότι το κινητό τη χρονική στιγμή 8s περνάει από την αρχική του θέση.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Ένα σώμα επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση ξεκινώντας από την ηρεμία. Αφού διανύσει απόσταση s αποκτά ταχύτητα υ. Για να αποκτήσει διπλάσια ταχύτητα με την ίδια επιτάχυνση, θα πρέπει να διανύσει διπλάσια απόσταση.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Αυτοκίνητο φρενάρει και σταματάει σε χρόνο t. Δέξου ότι κατά το φρενάρισμα έχουμε σταθερή επιβράδυνση α. Για να μειωθεί στο μισό ο χρόνος του φρεναρίσματος, τότε η επιβράυνση θα πρέπει να γίνει 2α.

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Από το διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου προκύπτει ότι στα 20s το κινητό αποκτά και πάλι την αρχική ταχύτητά του.

  • Σωστό
  • Λάθος

3
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Παρακαλούμε Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
νεότερα παλαιότερα δημοφιλέστερα
Μέλος
bird

Ενημερωτικά, οι απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις 6 και 12 είναι λανθασμένες… 😉

Φωτεινή
Επισκέπτης
Φωτεινή

Tο σκορ μου: 11/17