σε ,

ΚΟΥΙΖ: Ποιος το είπε; Ο Καρλ Μαρξ ή ο Άνταμ Σμιθ;

Άνταμ Σμιθ

Θεωρούνται πατέρες δύο διαφορετικών, «ανταγωνιστικών» οικονομικών θεωριών. Μπορείς να βρεις ποιος από τους δυο μεγάλους θεωρητικούς είπε τις παρακάτω ρήσεις;

Ο Καρλ Μαρξ ή ο Άνταμ Σμιθ;

 • Η ανατροπή μιας κυβέρνησης δικαιολογείται όταν ο ηγέτης προβαίνει σε κατάχρηση της εξουσίας του, όπως η επιβολή κάποιου μεγάλου φόρου στο λαό. Αν το μεγαλύτερο μέρος της φορολογίας το σηκώνει η εργατική τάξη, αυτό θα δικαιολογούσε μια επανάσταση!

  Άνταμ Σμιθ
  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Όπου υπάρχει μεγάλη ιδιοκτησία θα υπάρχει και μεγάλη ανισότητα

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Παρότι η πτώχευση είναι η πιο εξευτελιστική δυστυχία που μπορεί να συμβεί σε έναν αθώο άνδρα, οι περισσότεροι μπορούν να την αποφύγουν αν είναι προσεκτικοί.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Η φιλοσοφία είναι για τον πραγματικό κόσμο ό,τι είναι ο αυνανισμός για τη σεξουαλική πράξη.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Οι φόροι θα πρέπει να αντιστοιχούν στη φοροδοτική ικανότητα του ατόμου, και επιπλέον θα πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, ευκόλως βεβαιούμενοι και αποδοτικοί.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Η θρησκεία είναι η αδυναμία του ανθρώπινου μυαλού να αντιμετωπίσει συμβάντα που δεν μπορεί να καταλάβει.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Οι φιλόσοφοι έχουν απλά ερμηνεύσει τον κόσμο με διάφορους τρόπους. Το θέμα είναι να τον αλλάξουμε.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Λόγω της εξειδίκευσης, ο κάθε εργάτης αναγκάζεται να περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένες λειτουργίες. Έτσι ζει στην άγνοια και δεν μπορεί να αναπτύξει γενναιόδωρα, μεγαλόψυχα συναισθήματα ούτε σωστή κρίση για το συμφέρον της χώρας του.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Είμαι υπέρ του ελεύθερου εμπορίου -διασπά τις παλιές εθνικότητες.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Ας μάθουμε λοιπόν εδώ κάτω εκείνα τα πράγματα που η γνώση τους θα μπορούσε να συνεχιστεί στον ουρανό.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Ο χρόνος εργασίας του εργάτη θυσιάζεται για να συντηρεί την πολυτελή ζωή του πλούσιου.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Η κοινωνική πρόοδος μπορεί να μετρηθεί από την κοινωνική θέση του ωραίου φύλου, συμπεριλαμβανομένων των άσχημων γυναικών.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Τίποτε δεν μπορεί να έχει αξία, αν δεν έχει χρησιμότητα.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Έλεος για τον ένοχο σημαίνει σκληρότητα για τον αθώο.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • H Ελληνική Φιλοσοφία φαίνεται ότι βρήκε κάτι που μια καλή τραγωδία δεν πρέπει να βρίσκει ποτέ: ένα πληκτικό τέλος.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Ο άνθρωπος είναι ένα ζώο που κάνει παζάρια.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Ο αποκλειστικός σκοπός της παραγωγής είναι η κατανάλωση.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Η Λογική υπήρχε πάντα, αλλά όχι πάντα σε λογική μορφή.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ
 • Οι κυρίαρχες ιδέες κάθε εποχής υπήρξαν οι ιδέες της κυρίαρχης τάξης της.

  • Άνταμ Σμίθ
  • Κάρλ Μάρξ

Αφήστε μια απάντηση