σε ,

ΚΟΥΙΖ: Πόσο καλά ελληνικά ξέρεις; 20 νέες ερωτήσεις

Κάνε το κουίζ και ανακάλυψέ το

*Όλες οι απαντήσεις δίνονται σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής και τη Νεοελληνική Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη

 • Τι σημαίνει η συντομογραφία κ.κ;

  • Κύριοι κύριοι
  • Κύριοι ή κυρίες
  • Κύριοι και λοιποί
 • Τι σημαίνει η συντομογραφία πρβλ. ;

  • Παράβαλε
  • Παραβολή
  • Παράβλεψη
 • Ποιο είναι το σωστό;

  • Δύο
  • Δυο
  • Και τα δυο είναι σωστά
 • Οι συνάντηση δύο φωνηέντων που ανήκουν σε γειτονικές συλλαβές μέσα στην ίδια λέξη ή ανάμεσα σε δυο λέξεις ονομάζεται…

  • Χασμωδία
  • Συναίρεση
  • Σύγκλιση
 • Εννέα- εννιά, παλαιά- παλιά. Σε αυτές τις λέξεις, επειδή ακολουθεί φωνήεν μετά τους φθόγγους ι και αι, τα δύο φωνήεντα προφέρονται σε μια συλλαβή. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται…

  • Συναίρεση
  • Συνίζηση
  • Σύμπτυξη
 • Ενώ όταν δύο φωνήεντα ενώνονται σε ένα (π.χ δεκαέξι- δεκάξι) αυτό ονομάζεται…

  • Συναίρεση
  • Σύμπτυξη
  • Σύζευξη
 • Φέρε το -φέρ’ το. Ποιο φαινόμενο έχουμε εδώ;

  • Έκθλιψη
  • Αφαίρεση
  • Αποκοπή
 • Του ουρανού- τ’ ουρανού. Ποιο φαινόμενο έχουμε εδώ;

  • Έκθλιψη
  • Αφαίρεση
  • Αποκοπή
 • Που είναι – που ‘ ναι. Ποιο φαινόμενο έχουμε εδώ;

  • Έκθλιψη
  • Αφαίρεση
  • Αποκοπή
 • Όταν ένα φωνήεν χάνεται ανάμεσα σε δύο σύμφωνα (π.χ κορυφή- κορφή) το φαινόμενο αυτό ονομάζεται…

  • Σύνθλιψη
  • Συγκοπή
  • Χάση
  • Κράση
 • Πρόταξη έχουμε όταν μια λέξη…

  • Λέγεται με το αρχικό της φωνήεν αλλά και χωρίς αυτό (π.χ εβδομάδα/ βδομάδα)
  • Παίρνει στην αρχή της ένα φωνήεν (π.χ σκιά- ίσκιος)
  • Αλλάζει το αρχικό της φωνήεν (π.χ έξαφνα- άξαφνα)
 • Το τροπικό επίρρημα ‘σαν’ κρατάει το τελικό ν…

  • Όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν
  • Όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ)
  • Πάντα
 • Τα άκλιτα ‘δεν’ και ‘μην’ κρατάνε το τελικό ν…

  • Όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν
  • Όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, γκ, μπ, ντ,)
  • Όταν η ακόλουθη λέξη αρχίζει από φωνήεν ή στιγμιαίο σύμφωνο (κ, π, τ, γκ, μπ, ντ, τσ, τζ) ή διπλό σύμφωνο (ξ, ψ)
  • Πάντα
 • Οι λέξεις κάρβουνο, σπίτι, κελί, ακουμπώ είναι…

  • ελληνικές
  • ξένες
 • Οι λέξεις κλήρος, κληρώνω, κλήρωση, κληρωτός και απόκληρος ονομάζονται…

  • Παράγωγα
  • Συγγενικές
  • Σύρριζες
 • Σε -αίνω καταλήγουν ρήματα που προέρχονται από…

  • Άλλα ρήματα
  • Ονόματα
  • Άκλιτα (επιρρήματα, επιφωνήματα)
 • Σε -ίζω καταλήγουν τα ρήματα που προέρχονται από…

  • Άλλα ρήματα
  • Ονόματα
  • Άλλα ρήματα, ονόματα και άκλιτα
 • Η κατάληξη -μος στα ουσιαστικά δείχνει…

  • Το πρόσωπο που ενεργεί
  • Την ενέργεια ή το αποτέλεσμα της
  • Το όργανο το μέσο ή τον τόπο μιας ενέργειας
  • Όλα τα παραπάνω
 • Τα υποκοριστικά ονομάζονται και…

  • Παράγωγα
  • Μεγεθυντικά
  • Χαϊδευτικά
 • Τα ουσιαστικά που καταλήγουν σε -ώνας (π.χ ελαιώνας) ονομάζονται…

  • Τοπικά
  • Περιεκτικά
  • Πατριδωνυμικά
  • Επαγγελματικά

Αφήστε μια απάντηση