σε ,

ΚΟΥΙΖ: Τι βαθμό θα έπαιρνες σ’ αυτό το διαγώνισμα Βιολογίας;

Η Μοριακή γενετική είναι ο κλάδος της βιολογίας που μελετά τη δομή και τη λειτουργία των γονιδίων σε μοριακό επίπεδο. Αναλυτική ύλη σχετικά με την Μοριακή γενετική διδάχθηκαν οι μαθητές της Β’ Λυκείου. Πόσο καλά όμως θυμάσαι όσα έμαθες στο σχολείο και τι βαθμό θα έπαιρνες στο παρακάτω επαναληπτικό διαγώνισμα;

Τέσταρε τον εαυτό σου!

 • Κατά τη διαδικασία που ονομάζεται μεταγραφή, παράγεται:

  • Μια πολυπεπτιδική αλυσίδα
  • Ένα μεταφορικό RNA
  • Ένα αγγελιοφόρο RNA
  • Ένα ριβοσωμικό RNA
 • Η διαδικασία μετάφρασης διεξάγεται

  • Στον πυρήνα
  • Στο σύμπλεγμα Golgi
  • Στα ριβοσώματα
  • Στα μιτοχόνδρια
 • Το RNA αποτελεί το γενετικό υλικό για:

  • Την αμοιβάδα
  • Τα βακτήρια
  • Τους μύκητες
  • Τους ρετροϊούς
 • Η γενετική πληροφορία είναι αποθηευμένη:

  • Στον πυρήνα
  • Στο κυτταρόπλασμα
  • Στα ριβοσώματα
  • Στο αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο
 • Το αντικωδικόνιο αποτελεί:

  • Τμήμα της πολυεπτιδικής αλυσίδας
  • Τμήμα του DNA
  • Τμήμα του αγγελιοφόρου RNA
  • Τμήμα του μεταφορικού RNA
 • Οι πληροφορίες για τις κληρονομικές ιδιότητες ενός οργανισμού είναι αποθηκευμένες:

  • Στο μόριο του DNA
  • Στα χρωμοσώματα όλων των κυττάρων
  • Στα γονίδια
  • Στις πολυπεπτιδικές αλυσίδες
 • Η χρωματίνη ενός ευκαρυωτικού κυττάρου αποτελείται από:

  • DNA
  • DNA και λιπίδια
  • DNA και πρωτεΐνες
  • DNA, πρωτεΐνες και μικρή ποσότητα RNA
 • Αν ένα κωδικόνιο αποτελείται από τις βάσεις ουρακίλη, γουανίνη, αδενίνη, η σειρά των βάσεων στο αντίστοιχο αντικωδικόνιο του tRNA θα είναι:

  • Αδεδίνη, Γουανίνη, Ουρακίλη
  • Αδεδίνη, Κυτοσίνη, Ουρακίλη
  • Ουρακίλη, Γουανίνη, Αδεδίνη
  • Ουρακίλη, Κυτοσίνη, Αδεδίνη
 • Το συνολικό μήκος του DNA που περιέχεται στο ευκαρυωτικό κύτταρο, είναι εξαιρετικά μεγάλο σε σχέση με τις διαστάσεις του. Η ολοκλήρωση της αντιγραφής του, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα οφείλεται στο γεγονός ότι:

  • Η διπλή έλικα του DNA «ανοίγει» ταυτόχρονα σε πολλά σημεία
  • Η αντιγραφή πραγματοποιείται ταυτόχρονα και προς τις δυο κατευθύνσεις
  • Όλες οι αντιδράσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των ενζύμων
  • Ισχύουν όλα τα παραπάνω
 • Η σύνθεση του RNA γίνεται πάνω σε «καλούπι» DNA και περιλαμβάνει:

  • Μεταγραφή και των δυο αλυσίδων του DNA
  • Μεταγραφή μόνο της μίας ή της άλλης αλυσίδας της διπλής έλικας
  • Μεταγραφή τυχαίων τμημάτων της μιας και της άλλης αλυσίδας
  • Μεταγραφή μόνο συγκεκριμένων τμημάτων της μιας αλυσίδας
 • Ο γενετικός κώδικας είναι συνεχής. Αυτό σημαίνει ότι:

  • Ο κώδικας χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της εξέλιξης συνεχώς
  • Κατά την ανάγνωση των τριπλετών των βάσεων του DNA ενός γονιδίου, καμία βάση δεν παραλείπεται
  • Η μετάφραση του κωδικοποιημένου μηνύματος γίνεται αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κυττάρου
  • Μεταξύ του τέλους ενός γονιδίου και της αρχής του επόμενου δε μεσολαβεί καμία περιοχή που να μη μεταγράφεται
 • Ποια είναι τα ζεύγη των συμπληρωματικών βάσεων του DNA;

  • A – G… T – G
  • A – C …. T – G
  • A – U …. C – G
  • A – T … G – C
 • Το DNA ενός είδους διαφέρει από αυτό των άλλων ειδών:

  • Στα σάκχαρα
  • Στις φωσφορικές ομάδες
  • Στην αλληλουχία των αζωτούχων οργανικών βάσεων
  • Σε όλα τα παραπάνω
 • Ένα αγγελιοφόρο RNA παράγεται

  • Κατά τη διαδικασία της αντιγραφής
  • Με τον αυτοδιπλασιασμό του DNA
  • Κατά τη διαδικασία της μεταγραφής
  • Κατά τη διαδικασία της μετάφρασης
 • Τα αντικωδικόνια συνδέονται

  • Με τα κωδικόνια του αγγελιοφόρου RNA
  • Με τα αντικωδικόνια του DNA
  • Με τα αντικωδικόνια των ριβοσωμάτων
  • Με τα αμινοξέα
 • Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί τμήμα ενός χρωματοσώματος κατά την πρόφαση;

  • Κεντρομερίδιο
  • Κεντροσωμάτιο
  • Χρωματίδα
  • DNA
 • Τα σωματικά κύτταρα του ανθρώπου έχουν 46 χρωμοσώματα. Κατά το στάσιο της ανάφασης στη μίτωση, ένα κύτταρο θα έχει:

  • 92 χρωμοσώματα
  • 46 χρωμοσώματα
  • 23 χρωμοσώματα
  • 44 χρωμοσώματα
 • Τα άωρα γεννητικά κύτταρα παράγονται με:

  • Χιασματυπία
  • Μίτωση
  • Μείωση
  • Γονιμοποίηση
 • Κατά το στάδιο της μετάφρασης πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα διπλασιασμού, τόσο του γενετικού υλικού, όσο και των άλλων στοιχείων του κυττάρου που συμμετέχουν στην αύξηση. Για το λόγο αυτό η μεσόφαση είναι απαραίτητη:

  • Ανάμεσα σε δυο μιτώσεις
  • Ανάμεα στη μείωση Ι και τη μείωση ΙΙ
  • Μόνο σε οργανισμούς με έντονη μεταβολική δραστηριότητα
  • Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
 • Στα κύτταρα που προκύπτουν από τη μείωση Ι

  • Όλα τα χρωμοσώματα αντιπροσωπεύονται δυο φορές και αποτελούνται από δυο αδελφές χρωματίδες
  • Τα μισά μόνο χρωμοσώματα αντιπροσωπεύονται δυο φορές και αποτελούνται από δυο αδελφές χρωματίδες
  • Όλα τα χρωμοσώματα αντιπροσωπεύονται μια φορά και αποτελούνται από δυο αδελφές χρωματίδες
  • Όλα τα χρωμοσώματα αντιπροσωπεύονται μια φορά και αποτελούνται από ένα νήμα χρωματίνης

Αφήστε μια απάντηση