σε ,

ΚΟΥΙΖ: Τι βαθμό θα έπαιρνες σ’ αυτό το τεστ Βιολογίας;

Ένας τρόπος για να μελετήσουμε το φαινόμενο της ζωής είναι να ξεκινήσουμε από τα χημικά μόρια που οικοδομούν τους οργανισμούς, δηλαδή από το «πρώτο επίπεδο οργάνωσης της ζωής», το μοριακό. Η ύλη για τη χημική σύσταση των κυττάρων διδάχθηκε αναλυτικά στο μάθημα της Βιολογίας της Β’ Λυκείου.

DNA, RNA, θυμάσαι τελικά τίποτα απ’ το σχολείο; Τέσταρε τον εαυτό σου

 • Το μόριο του RNA διαφέρει από το μόριο του DNA, γιατί το DNA είναι κατά βάση μονόκλωνο

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το μόριο του DNA περιέχει την αζωτούχο βάση ουρακίλη (U)

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το μόριο του DNA περιέχει την πεντόζη ρυβόζη

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το μόριο του DNA αποτελείται από δυο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες που σχηματίζουν διπλή έλικα

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το μόριο του RNA περιέχει την αζωτούχο βάση θυμίνη (Τ)

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Τα μονομερή των πρωτεϊνών είναι τα νουκλεϊκά οξέα

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Μια από τις ιδιότητες του DNA είναι να μεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες αλλοιωμένες και τροποποιημένες στις δυο επόμενες γενιές

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το RNA διαφέρει από το DNA, γιατί το RNA

  • Είναι συνήθως μονόκλωνο
  • Περιέχει ουρακίλη
  • Περιέχει το σάκχαρο ριβόζη
  • Όλα τα παραπάνω
 • Μετουσίωση είναι το φαινόμενο

  • Κατά το οποίο συνδέονται δυο αμινοξέα για το σχηματισμό μιας πρωτεΐνης
  • Κατά το οποίο επιτυγχάνεται η διαμόρφωση της τετραγενούς δομής της πρωτεΐνης
  • Κατά το οποίο σπάζουν οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των πλευρικών ομάδων μιας πρωτεΐνης και η πρωτεΐνη χάνει τη λειτουργικότητα της
 • Η αλλαγή που συμβαίνει σε μια πρωτεΐνη, όταν μετουσιώνεται, σχετίζεται με

  • Τους δεσμούς υδρογόνου στο μόριο της
  • Τη λειτουργικότητάς της
  • Το σχήμα της, τη λειτουργικότητάς της και τη διαμόρφωση του μορίου της
 • Το αγγελιοφόρο RNA

  • Περιέχει στο μόριο του θυμίνη
  • Περιέχει στο μόριο του δεσοξυριβόζη
  • Μεταφέρει τη γενετική πληροφορία από το DNA στα ριβοσώματα
 • Στο DNA δεν υπάρχει

  • Η ουρακίλη
  • Η αδεδίνη
  • Η γουανίνη
 • Το μόριο του DNA

  • Μεταφέρει τις γενετικές πληροφορίες
  • Συνδέεται με τις πρωτεΐνες
  • Είναι αμετάβλητο από γενεά σε γενέα
 • Η μετουσιωμένη πρωτεΐνη

  • Δεν έχει φυσιολογικό σχήμα
  • Δεν περιέχει υδρογονικούς θεσμούς
  • Δεν είναι λειτουργική
  • Όλα τα παραπάνω
 • Το άμυλο, η κυτταρίνη και το γλυκογόνο είναι πολυσακχαρίτες

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Η υψηλή θερμοκρασία είναι παράγοντας μετουσίωσης των πρωτεϊνών

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Η ουρακίλη είναι αζωτούχος οργανική βάση του μορίου του DNA

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Το μόριο του RNA είναι συνήθως δίκλωνο

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Μεταξύ των βάσεων αδενίνης – θυμίνης σχηματίζονται τρεις δεσμοί υδρογόνου

  • Σωστό
  • Λάθος
 • Όλα τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες, αλλά όλες οι πρωτεΐνες δεν είναι ένζυμα

  • Σωστό
  • Λάθος

2 Σχόλια

Αφήστε μια απάντηση

Αφήστε μια απάντηση