Τεστ Προσωπικότητας: Ποιο είναι το κυρίαρχο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου;

Το δεξί ημισφαίριο συνδέεται με την καλλιτεχνική πλευρά και το αριστερό με τη λογική. Ποιο υπερισχύει σε σένα; Περισσότερα