σε ,

ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Βαθμολόγησε τον εαυτό σου και μάθε τι άνθρωπος είσαι

Απάντησε στις ερωτήσεις και μάθε σε ποιον από τους πέντε τύπους ανθρώπου ανήκεις

Βαθμολόγησε τον εαυτό σου από το 1 ως το 5!

Όπου 1= καθόλου και 5= Πάρα πολύ

 • Πόσο εξωστρεφής (με άριστα το 5) είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο αντιδραστικός/η (με άριστα το 5) είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο πειθαρχημένος/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο ήρεμος/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο ανοιχτός/η σε νέες εμπειρίες είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο συνεσταλμένος/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο οργανωτικός/η (με άριστα το 5) είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο συμβατικός/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο εύκολα νευριάζεις;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο επικριτικός (με άριστα το 5) προς τους άλλους ανθρώπους είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο συναισθηματικός/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο συνεργάσιμος/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο αντικειμενικός/η θεωρείς ότι είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο εκκεντρικός/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο ρομαντικός/η είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 • Πόσο εγωιστής/ρια είσαι;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Αφήστε μια απάντηση