σε ,

Κουίζ Αγγλικών: Θα έπαιρνες σήμερα το Proficiency;

Μπορείς να περάσεις αυτό το τεστ επιπέδου Proficiency; Απάντησε στις ερωτήσεις και ανακάλυψέ το

(από το grapsa.edu)

 • Oh, I can’t remember the word, it’s _________ .

  • on the tip of my mouth
  • on the tip of my tongue
  • on the edge of my tongue
  • under my teeth
 • John hit the _________ when he found out she had been lying to him.

  • door
  • floor
  • roof
  • wall
 • Why not ask your family for a loan – after all, blood is _________ than water.

  • denser
  • heavier
  • thinner
  • thicker
 • If I wear my mother’s old wedding dress, it will have to be _________ because I’m not as slim as she was.

  • let out
  • let down
  • let in
  • let off
 • If I could turn the _________ back, I would do things differently.

  • clock
  • watch
  • hours
  • years
 • The bowl was filled to the _________ .

  • edge
  • border
  • lip
  • brim
 • Chris is known to _________ of the odd glass of wine.

  • consume
  • sup
  • guzzle
  • partake
 • The hosts felt that the guests had _________ their welcome.

  • overstayed
  • overspent
  • overstated
  • overtaxed
 • The guard blew his whistle and the train _________ out of the station.

  • pulled
  • set
  • rode
  • whizzed
 • Sally was _________ disappointed when she didn’t get the job.

  • thoroughly
  • fully
  • sorely
  • deeply
 • John could never control his finances; he always lived beyond his _________ .

  • budget
  • salary
  • means
  • wallet
 • Passengers are kindly requested to _________ from smoking.

  • abstain
  • fast
  • avoid
  • refrain
 • But for the manager’s wife, he _________ .

  • would have been dismissing
  • was dismissed
  • would be dismissed
  • would dismiss
 • By next year we _________rebuilt.

  • will have had our house
  • have our house
  • must have had our house
  • will have our house
 • It _________her who broke the vase, I was with her all the time.

  • may be
  • must be
  • can’t be
  • can’t have been
 • The twins are not likely _________ this game.

  • that they will win
  • to lost
  • to win
  • that they will lose
 • George _________ been taking drugs.

  • knows to have
  • is known that he has
  • is known to
  • is known to have
 • The new secretary was so _________ that everybody was happy with her.

  • effective
  • effervescent
  • efficient
  • efficacious
 • The new book is _________ to the one we are already using.

  • complimentary
  • complementary
  • complicated
  • compliant
 • The Prime Minister was present at the official _________ of the new sculpture.

  • unveiling
  • inauguration
  • unravelling
  • revealing

1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Παρακαλούμε Συνδεθείτε για να σχολιάσετε
νεότερα παλαιότερα δημοφιλέστερα
Μέλος
Minas Nistidis

Δημήτρη, καλησπέρα.
Τα κουίζ φορτώνουν δύσκολα σε Ios, σε αντίθεση με Android
Ευχαριστώ για το χρόνο σου